«Господь і я»

ЗАСНОВНИК ТА ВИДАВЕЦЬ

ВАСИЛІЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ СТУДІЙ
ІМ. МИТРОПОЛИТА ЙОСИФА ВЕЛЯМИНА РУТСЬКОГО

Головний редактор бр. Яків Шумило, ЧСВВ
Заступник головного редакторa бр. Тадей Херович, ЧСВВ
Фотограф бр. Касіян Касіян, ЧСВВ
Богословський редактор о. Никанор Ситар, ЧСВВ
Літературний редактор Тетяна Трачук
Дизайн і верстка Марія Дідич
Друкарня «Мульти-Арт»,
м. Львів, вул. Хмельницького, 102, оф. 411

Редакційна рада


д. Теоктист Міщук, ЧСВВ
д. Йосиф Баранецький, ЧСВВ
бр. Йосафат Ковалюк, ЧСВВ
бр. Микиа Овчар, ЧСВВ
бр. Андрей Паберівський, ЧСВВ
бр. Давид Козин, ЧСВВ
бр. Юліан Пилипів, ЧСВВ
бр. Домінік Владика

 

 
Адреса видавця та редакції: Україна, 79491,
м. Львів-Брюховичі,
вул. Широка, 6,
Монастир св. Йосифа,
Редакція «Господь і я»
Сайт: gospodija.in.ua
e-mail: vifbsb@gmail.com
моб. тел.: 096 78 52 503

«Господь і я» виходить двічі на рік.

 

Погляди, висловлені в авторських публікаціях, можуть не збігатися з позицією редколегії.

Редакція залишає за собою право редагувати і скорочувати подані матеріали.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.

При передруку посилання на «Господь і я» обов’язкове.

 

Висловлюєми щиру подяку отцям, братам, сестрам, молоді, усі тим, хто дбає про розвиток та поширення часопису.


Тираж 2000 прим.


Запитання
священику